Fotografia podróżnicza
document.location=\'index.php\'; '; } $a=trim($_GET['a']); if(!empty($a) && $a!='galeria'){ include("teksty/".$a.".html"); } if($a == 'galeria'){ include("galeria/widok.php"); } $w=trim($_GET['w']); if(!empty($w)){ include("teksty/tekst_".$w.".html"); } ?>
Copyright by www.fotografiapodroznicza.pl - Anna i Marcin Szymczakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.